História predpisu 2/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2011 -