História predpisu 20/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.01.2011 -