História predpisu 222/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2011 - 30.06.2012