História predpisu 280/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2011 - 31.12.2013