História predpisu 283/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.09.2011 - 30.11.2011