História predpisu 292/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2011 - 31.12.2013