292/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2011 do 31.12.2013

292
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. septembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z. a vyhlášky č. 297/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/65 znie:
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra 2 I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice 1 I/65, III/065001 1,666 0,736
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001 MK-b, I/65 1,139 1,139
065-002b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,596 0,596
065-002c MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476 1,476
065-003a Pohranice 2 I/65, III/064034 MK-b, I/65 0,628 0,628
065-003b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,887 0,887
065-003c MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389 1,389
065-004a Kolíňany 1 III/064035, I/65 MK-b, I/65 0,759 0,759
065-004b MK-b, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 0,687 0,687
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033 MK-b, I/65 1,938 1,938
065-005b MK-b, I/65 Neverice 1 2,346 2,346
065-006a Neverice 1 MK-b, I/65 0,600 0,600
065-006b MK-b, I/65 Neverice 2 III/065002, I/65 1,251 1,251
065-007a Neverice 2 III/065002, I/65 MK-b, I/65 1,111 1,111
065-007b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,357 0,357
065-007c MK-c, I/65 Beladice I/65, III/065003 0,233 0,233
065-008a Beladice I/65, III/065003 MK-b, I/65 0,556 0,556
065-008b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,199 0,199
065-008c MK-c, I/65 Choča III/065006, I/65 1,927 1,927
065-009a Choča III/065006, I/65 MK-b, I/65 0,747 0,747
065-009b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,534 1,534
065-009c MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043 1,043
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-011a Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 MK-b, I/65 0,928 0,928
065-011b MK-b, I/65 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 1,289 1,289
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,684 0,684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0,120 0,120
065-014a Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 MK-b, I/65 1,733 1,733
065-014b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,999 1,999
065-014c MK-c, I/65 Volkovce I/65, III/511012 1,245 0,905
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, II/428 0,213 0,213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0,487 0,487
065-017a Žarnovica 3 III/065016, I/65 MK-b, I/65 0,520 0,520
065-017b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,181 0,181
065-017c MK-c, I/65 MK-d, I/65 0,384 0,384
065-017d MK-d, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 1,370 1,092
065-018a Bzenica III/065021, I/65, III/065017 MK-b, I/65 1,856 1,693
065-018b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,444 0,444
065-018c MK-c, I/65 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 0,548 0,548
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Lehôtka pod Brehmi 1 0,345 0,270
065-020b Lehôtka pod Brehmi 1 Lehôtka pod Brehmi 2 0,411 0,411
065-020c Lehôtka pod Brehmi 2 Lehôtka pod Brehmi 3 0,248 0,248
065-020d Lehôtka pod Brehmi 3 MK-e1, I/65 0,396 0,396
065-020e1 MK-e1, I/65 I/65, R1 0,676 0,676
065-020e2 I/65, R1 MK-e3, I/65 0,211 0,211
065-020e3 MK-e3, I/65 MK-f1, I/65 2,778 2,778
065-020f1 MK-f1, I/65 MK-f2, I/65 0,369 0,369
065-020f2 MK-f2, I/65 Ladomerská Vieska I/50, I/65 2,244 0,312
065-021a Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1 0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 4,495
065-022a1 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 I/65, MK-a2 0,858 0,183
065-022a2 I/65, MK-a2 Dolná Ves I/65, MK-b1 0,297 0,297
065-022b1 Dolná Ves I/65, MK-b1 I/65, MK-b2 0,480 0,480
065-022b2 I/65, MK-b2 Horná Ves 1 0,534 0,534
065-022c Horná Ves 1 Horná Ves 2 1,092 1,092
065-022d1 Horná Ves 2 I/65, MK-d2 0,826 0,826
065-022d2 I/65, MK-d2 Kremnica-Lúčky I/65, III/065029 1,307 0,609
065-024a Kremnica I/65, II/578 I/65, MK-b 2,989 1,143
065-024b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,308 0,308
065-024c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,725 0,180
065-024d I/65, MK-d Kremnické Bane-Krahule I/65, III/578003 0,522 0,080
065-025 I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-026a Turček III/065032, I/65 I/65, MK-b 2,258 1,628
065-026b I/65, MK-b Sklené I/65, III/065033 0,415 0,415
065-027a Sklené I/65, III/065033 I/65, MK-b 0,398 0,398
065-027b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,694 1,694
065-027c I/65, MK-c I/65, III/065035 0,096 0,096
065-028a I/65, III/065035 Horná Štubňa 3,496 2,486
065-028b1 Horná Štubňa I/65, MK-b2 1,910 1,124
065-028b2 I/65, MK-b2 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 0,134 0,134
065-029 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 I/65, III/065067 0,096 0,096
065-030a I/65, III/065067 I/65, MK-b 1,343 1,343
065-030b I/65, MK-b Turčianske Teplice I/65, III/065036 1,387 1,387
065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/065039 0,468 0,142
065-032 I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040 I/65, MK-b 0,230 0,230
065-033b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,722 0,722
065-033c I/65, MK-c III/065069, I/65 1,598 1,598
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-035 Laskár III/065070, I/65 III/065071, I/65 0,785 0,785
065-036 III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0,456 0,456
065-037a Blatnica III/065047, I/65 I/65, MK-b 0,140 0,140
065-037b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,530 1,530
065-037c I/65, MK-c Daňová I/65, III/065048 0,142 0,142
065-038a Daňová I/65, III/065048 I/65, MK-b 0,844 0,844
065-038b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,992 0,992
065-038c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,112 0,112
065-038d I/65, MK-d Príbovce I/65, II/519 0,550 0,550
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom 3,343 3,263
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041 I/65, I/65D Martin 1 I/65, III/065052 2,002 0,542
065-042 Hronský Beňadik 1 I/65, I/65A, I/76 Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 0,357 0,357
065-043a Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 I/65, MK-b 2,020 2,020
065-043b I/65, MK-b Orovnica III/065007, I/65 0,209 0,161
065-045a Tekovská Breznica I/65, MK-a 0,504 0,384
065-045b I/65, MK-a I/65, MK-b 2,639 2,639
065-045c I/65, MK-b Nová Baňa III/065011A, I/65, III/065009 1,226 0,824
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,353 0,216
065-047a Olichov I/65, III/510026 I/65, MK-b 0,602 0,602
065-049 Kremnické Bane-Krahule I/65, III/578003 I/65, III/065031 0,563 0,563
065-050 Turčianske Teplice I/65, III/065036 I/65, III/018094, III/065037 1,084 1,084
065-051 I/65, I/65D I/65D, MK 1,730 1,730
065-052 I/65D, MK I/65D, MK 1,176 1,124
"
2.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/68 znie:

„Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca Šebastovce 1,989 1,106
068-002b Šebastovce MK-b, I/68 3,650 3,248
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska – Grajciar 2,093 1,874
068-003b Haniska – Grajciar Belža I/68, III/068027 1,081 0,730
068-004a Belža I/68, III/068027 MK-b, I/68 0,710 0,710
068-004b MK-b, I/68 Seňa I/68, III/068028 2,275 0,423
068-005a Kechnec III/068030, I/68 MK-b, I/68 0,694 0,621
068-005b MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973 0,973
068-006a Milhosť I/68, III/068030 MK-b, I/68 0,098 0,098
068-006b MK-b, I/68 Hranica SR/MR 0,685 0,685
068-007b1 Haniska MK-b2, I/68 0,877 0,710
068-007b2 MK-b2, I/68 MK-c1, I/68 0,250 0,250
068-007c1 MK-c1, I/68 MK-c2, I/68 1,325 1,325
068-007c2 MK-c2, I/68 Kendice 1,280 0,522
068-007d1 Kendice MK-d2, I/68 0,831 0,274
068-007d2 MK-d2, I/68 Tekeriš 0,713 0,713
068-007e Tekeriš Drienovská Nová Ves 1,380 1,012
068-007f Drienovská Nová Ves Ličartovce 2,653 2,041
068-007g Ličartovce Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,706
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0,414 0,414
068-009a Lemešany 2 I/68, III/068010 Lemešany 3 0,613 0,134
068-009b Lemešany 3 Janovník 1,950 0,184
068-009c Janovník Bretejovce 1,175 0,290
068-009d Bretejovce I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010 I/68, III/068009 Budimír 1 I/68, III/068016 1,148 1,098
068-011 Budimír 2 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 1,201 0,330
068-012 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 D/1, I/68, III/068019 0,320 0,320“.
3.
V prílohe zoznam úsekov na diaľnici D2 znie:

„Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D2, II/503 Lozorno D2, I/2 11,474 11,474
D02-003a Lozorno D/2, I/2 Stupava-Juh D2/D4 9,027 9,027
D02-003b Stupava-Juh D2/D4 Bratislava-Lamač D2, II/505 5,289 5,022
D02-004 Petržalka 1 D/1, D/2, I/61, MK Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR 8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2 na št. hr. CZ Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091“.
4.
V prílohe zoznam úsekov na diaľnici D4 znie:

„Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,702 0,702
D04-002 Hranica A/SR
colnica
Jarovce 1 D2, D4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D2, D4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,822
D04-004 Devínska Nová Ves D4, II/505 Stupava-Juh D4, D2 1,700 1,700
D04-005 Stupava-Juh D4, D2 Záhorská Bystrica D4, I/2 1,500 1,500“.
5.
V prílohe zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1 znie:

„Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1,456 1,347
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra 1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,132 3,132
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 4,675 4,675
R01-022 Šášovské
Podhradie
I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,314
R01-032 Žarnovica 2 Lehôtka pod Brehmi 9,675 9,675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,372 8,372
R01-034 Nitra-Západ R1 Čermáň R1, II/562 5,749 5,749
R01-035 Čermáň R1, II/562 Selenec R1 6,226 6,226
R01-036 Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,700 10,700
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,624 8,624
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65 Čaradice R1, I/65, III/0761 9,608 9,608
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 4,170 4,170“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.
Ján Figeľ v. r.