História predpisu 293/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2011 - 31.05.2014