História predpisu 298/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.09.2011 -