História predpisu 309/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.2011 - 07.11.2011