História predpisu 31/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2011 - 30.04.2014