História predpisu 32/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.02.2011 -