347/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2011
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
vykonajú v sobotu 10. marca 2012.
Pavol Hrušovský v. r.