História predpisu 354/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2012 - 30.12.2012