História predpisu 364/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.2011 -