História predpisu 375/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.11.2011 - 31.03.2013