História predpisu 432/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.01.2012 - 31.07.2014