436/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:
„1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a) poľné plodiny
hrach siaty TP 7/2 z 11. 3. 2010
repka olejka TP 36/1 z 25. 3. 2004
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siaty TP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siaty TP 19/2 rev. z 11. 3. 2010
ryža siata TP 16/1 z 18. 11. 2004
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale TP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letná TP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siata TP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiak TP 23/2 z 1. 12. 2005
b) zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimná TP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka) TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa) TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009
karfiol TP 45/2 z 11. 3. 2010
brokolica TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový TP 54/2 z 1. 12. 2005
kel hlávkový, biela kapusta, červená kapusta TP 48/3 zo 16. 2. 2011
kaleráb TP 65/1 z 25. 3. 2004
kapusta pekinská / čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročná TP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistá TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná TP 173/1 z 25. 3. 2004
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
dyňa červená TP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrový TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová a uhorka nakladačka TP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová TP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninová TP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná a mrkva kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/5 zo 16. 2. 2011
rajčiak jedlý TP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/3 z 1. 4. 2009
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý a hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 z 11. 3. 2010
reďkev siata pravá (reďkovka) TP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánový (baklažán) TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siaty TP 55/3 z 11. 3. 2010
valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová a kukurica siata pukancová TP 2/3 z 11. 3. 2010
2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a) poľné plodiny
repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitá TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava vláskovitá TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava ovčia TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava lúčna TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava červená TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava drsnolistá TG/67/5 z 5. 4. 2006
mätonoh mnohokvetý TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh trváci TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh hybridný TG/4/8 z 5. 4. 2006
timotejka uzlatá TG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčna TG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčna TG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siata TG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajný TG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siata TG/32/6 z 21. 10. 1988
kvaka TG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 a z 1. 4. 2009
reďkev siata olejná TG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejná TG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlník TG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siaty TG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica biela TG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľová TG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebný TG/122/3 zo 6. 10. 1989
b) zeleniny
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) TG/106/4 z 31. 3. 2004
kel kučeravý TG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listová (šalátová) TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovská TG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 a z 1. 4. 2009
reďkev siata čierna TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitá TG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielsky TG/116/4 z 24. 3. 2010“.
2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
„19. Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.