História predpisu 44/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.2011 -