441/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 29. novembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z. a vyhlášky č. 292/2011 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok
úseku
Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001 Holíč 2 I/2 Kopčany III/426006, I/2 4,646 2,036
002-A002a Kopčany III/426006, I/2 Gbely-Cunín MK-b2, I/2 1,259 1,019
002-002c Gbely-Cunín MK-b2, I/2   MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d1   MK-c, I/2   MK-d1, I/2 1,115 1,115
002-002d2   MK-d1, I/2 Gbely I/2, III/500004 4,421 4,421
002-A003 Gbely I/2, III/500004 Brodské-sever I/2, III/426007 3,515 2,828
002-004a Brodské-sever I/2, III/426007   MK-a, I/2 0,741 0,741
002-004b   MK-a, I/2 Brodské-juh MK-b, I/2 1,405 1,405
002-005 Brodské-juh MK-b, I/2 Kúty I/2, II/500 2,785 1,845
002-A006 Kúty I/2, II/500   D/2, I/2 2,560 1,221
002-A007   D/2, I/2 Sekule 1 III/002026, I/2 4,013 3,762
002-008 Sekule 2 MK-c, I/2   I/2, III/002038 0,495 0,390
002-010a Moravský Svätý Ján III/002027, I/2   MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b   MK-a, I/2   MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c1   MK-b, I/2   MK-c1, I/2 3,263 3,263
002-010c2   MK-c1, I/2 Závod I/2, III/002050 0,157 0,157
002-011a Závod I/2, III/002050   MK-a, I/2 2,632 2,632
002-011b   MK-a, I/2   MK-b, I/2 0,725 0,725
002-011c   MK-b, I/2   MK-c, I/2 0,179 0,179
002-011d   MK-c, I/2 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 1,110 0,237
002-012a Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034   MK-a, I/2 3,845 3,232
002-012b   MK-a, I/2 Malacky 1 I/2, II/503 3,358 2,681
002-013a Malacky 2 I/2, II/503   MK-a, I/2 4,117 1,604
002-013b1   MK-a, I/2   MK-b1, I/2 0,605 0,605
002-013b2   MK-b1, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 2,532 2,532
002-A014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035   PD/1, I/2 1,354 1,354
002-015a   PD/1, I/2   MK-a, I/2 1,713 1,713
002-015b   MK-a, I/2 Zohor III/002037, I/2 1,956 1,956
002-A016 Zohor III/002037, I/2   D/2, I/2 0,604 0,604
002-017   D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,425 0,425
002-018a Lozorno I/2, II/501   MK-a, I/2 1,634 1,634
002-018b1   MK-a, I/2   MK-b1, I/2 1,015 1,015
002-018b2   MK-b1, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 2,784 1,646
002-019a Stupava 2 I/2, III/002039   D4, I/2 1,943 0,898
002-019b   D4, I/2 Bratislava-Záhorská Bystrica MK-b, I/2 0,564 0,358
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a hranica SR/ČR I/11   MK-a, I/11 0,916 0,257
011-001b   MK-a, I/11 Svrčinovec I/12, I/11 2,305 0,697
011-003 Oščadnica 3 I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087   MK-a, I/11 2,430 2,430
011-004b   MK-a, I/11 Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 2,248 2,248
011-004c Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-A007a Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062   MK-c, I/11 1,168 1,168
011-007d   MK-c, I/11 Povina 1 I/11, III/011078 1,964 1,848
011-A008 Povina 2 I/11, III/011064 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 1,945 1,109
011-009a Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063   MK-a, I/11 2,080 1,720
011-009b   MK-a, I/11 Snežnica 1 III/011066, I/11 0,416 0,416
011-010a Snežnica 1 III/011066, I/11   MK-a, I/11 0,507 0,507
011-010b   MK-a, I/11   MK-b, I/11 0,579 0,579
011-010c   MK-b, I/11 Snežnica 2 MK-c, I/11 0,310 0,310
011-011 Snežnica 2 MK-c, I/11 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 1,002 1,002
011-012 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 Žilina-Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Žilina-Brodno 2 I/11, MK Žilina MK, I/11 1,185 1,185
011-015 Čadca-Horelica   Oščadnica 4 I/11, I/11B 0,467 0,437
011-016 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Oščadnica 3 I/11, I/11A 0,959 0,959
011-017 Čadca I/11, I/11A Oščadnica 2 I/11A, I/11B 4,515 4,184
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 1,337
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 0,918
012-004 Skalité III/011057, I/12 hranica SR/PL I/12 6,149 0,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001 Veľký Meder 1 I/13, I/63 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 1,277 0,768
013-A002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062 1,348 1,348
013-003a Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062   MK-a, I/13 1,932 1,932
013-A003b   MK-a, I/13   MK-b, I/13 4,349 4,349
013-004c   MK-b, I/13 hranica SR/MR I/13 2,533 2,485
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov-Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,522
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,686
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,046
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a1 hranica SR/ČR I/18   MK-a1, I/18 2,088 2,088
018-005a2   MK-a1, I/18 Makov-Riečky 1 MK-a2, I/18 2,131 2,131
018-005a3 Makov-Riečky 1 MK-a2, I/18 Makov-Riečky 2 MK-a3, I/18 1,430 0,219
018-006a   I/18, II/487   MK-a, I/18 1,033 0,834
018-006b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 2,502 2,502
018-006c   MK-b, I/18 Čadca – Bytča I/18 0,068 0,068
018-007a Čadca – Bytča I/18 Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 0,887 0,887
018-007b Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 3,940 3,940
018-007c Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 1,489 1,489
018-007d Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 Kolárovice MK-d, I/18 3,089 2,019
018-007e Kolárovice MK-d, I/18 Petrovice III/018082, I/18 2,847 0,459
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,551
018-010a Bytča 2 I/18, II/507   MK-a, I/18 0,918 0,388
018-010b   MK-a, I/18 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,326 0,326
018-011 Bytča-Hrabové I/18, I/61 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 0,950 0,950
018-A012 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 2,860 2,570
018-015b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,004 0,931
018-015c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,346 0,346
018-015d   MK-c, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 0,928 0,928
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,421 0,421
018-A018 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 Žilina-Strážov MK, I/18 4,941 2,867
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,324 0,765
018-022a Žilina 3 I/18, III/018249   MK-a, I/18 2,209 2,209
018-022b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,646 0,646
018-022c   MK-b, I/18 Stráňavy 1 I/18, III/018249 1,375 1,375
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024a Stráňavy 2 I/18, III/018248   MK-a, I/18 0,192 0,192
018-024b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,096 0,096
018-024c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,145 0,145
018-024d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,383 0,383
018-024e   MK-d, I/18   MK-e, I/18 0,219 0,219
018-024f   MK-e, I/18 Strečno 1 I/18, III/018160 0,270 0,270
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160   MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b   MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,313
018-028   I/65, I/18 Martin I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin I/18, III/018254   MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e   MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030a Sučany III/018094, I/18   MK-a, I/18 1,646 0,178
018-030b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,592 0,592
018-030c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,320 0,320
018-030d   MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18   MK-a, I/18 0,465 0,465
018-031b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,733 0,733
018-031c   MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255   MK-a, I/18 0,477 0,477
018-032b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,196 0,196
018-032c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,096 0,096
018-032d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,708 0,708
018-032e   MK-d, I/18   MK-e, I/18 0,048 0,048
018-032f   MK-e, I/18   MK-f, I/18 0,049 0,049
018-032g   MK-f, I/18   MK-g, I/18 0,129 0,129
018-032h   MK-g, I/18   MK-h, I/18 0,176 0,176
018-032i   MK-h, I/18   MK-i, I/18 0,842 0,842
018-032j   MK-i, I/18 Krpeľany III/018093, I/18 0,468 0,468
018-033a Krpeľany III/018093, I/18   MK-a, I/18 0,328 0,328
018-033b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,216 0,216
018-033c   MK-b, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,280 0,280
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo 1 I/18, III/018096 0,901 0,901
018-A035 Šútovo 1 I/18, III/018096 Šútovo 2 I/18, III/018096 0,691 0,691
018-036a Šútovo 2 I/18, III/018096   MK-a, I/18 0,510 0,510
018-036b   MK-a, I/18 Kraľovany 1 III/018125, I/18 2,879 2,879
018-037a Kraľovany 1 III/018125, I/18   MK-a, I/18 0,412 0,412
018-037b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,456 0,456
018-037c   MK-b, I/18 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,378 0,378
018-040a Kraľovany 2 I/18, I/70   MK-a, I/18 0,227 0,227
018-040b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,365 1,204
018-040c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,908 0,545
018-040d   MK-c, I/18 Ľubochňa I/18, III/018101 2,458 2,209
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101   MK-a, I/18 5,103 2,772
018-041b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c   MK-b, I/18 Ružomberok-Hrboltová MK-c, I/18 2,041 2,041
018-041d Ružomberok-Hrboltová MK-c, I/18 Ružomberok-Černová MK-d, I/18 0,185 0,185
018-041e Ružomberok-Černová MK-d, I/18 Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-A043 Štiavnička I/18, I/59 Lisková 1 III/018111, I/18 1,505 0,850
018-A044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1,474 1,474
018-A045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,097 1,097
018-046a Liptovské Sliače I/18, III/018117   MK-a, I/18 1,223 1,223
018-046b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,300 0,300
018-046c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,867 0,867
018-046d   MK-c, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 0,310 0,310
018-047a Važec 2 I/18, PD/8   MK-a, I/18 1,164 1,164
018-047b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,028 1,028
018-047c   MK-b, I/18 Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 0,998 0,998
018-048a Ružomberok – Poprad MK-c, I/18   MK-a, I/18 2,238 2,238
018-048b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,115 0,115
018-048c   MK-b, I/18   MK-c1, I/18 0,077 0,077
018-048d   MK-c1, I/18   MK-c2, I/18 0,233 0,233
018-048e   MK-c2, I/18 Štrba II/538, I/18, III/018144 0,525 0,083
018-A049 Štrba II/538, I/18, III/018144 Mengusovce I/18, II/539 5,362 5,239
018-A050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0,579 0,579
018-A051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,297 1,297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-A053 Svit 1 I/18, III/018150 Svit 2 D/1, I/18 4,348 2,508
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-A056 Poprad I/18, I/67, MK Gánovce III/018154, I/18 2,914 1,998
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-A058 Hozelec III/018256, I/18 Hôrka I/18, III/018156 2,677 1,182
018-A060 Hôrka I/18, III/018156 Jánovce 1 I/18, II/536 5,021 2,317
018-061 Jánovce 2 I/18, II/536   D/1, I/18 0,894 0,894
018-062   D/1, I/18 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 1,229 1,229
018-064 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 Dravce I/18, III/018164, III/018164 1,805 1,805
018-067 Dravce I/18, III/018164, III/018164 Dlhé Stráže I/18, III/018164 3,352 3,352
018-A069 Dlhé Stráže I/18, III/018164 Levoča I/18, II/533 5,052 4,139
018-A071 Levoča 2 I/18, III/533003   I/18, III/018168 2,470 1,702
018-A072   I/18, III/018168   MK-b, I/18 3,367 3,108
018-A073   MK-b, I/18 Klčov III/018172, I/18 1,800 1,327
018-A075 Klčov III/018172, I/18   MK-a, I/18 1,535 0,824
018-076b1   MK-a, I/18   I/18, D1 1,150 1,150
018-076b2   I/18, D1 Spišské Podhradie I/18, III/018252 1,502 1,502
018-A077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3,088 3,088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181   I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080   I/18, III/018258 Beharovce 3 D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce 2 D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,409
018-A082 Štefanovce III/018189, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 2,100 0,759
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany 1 III/018190, I/18, III/018193 4,539 3,111
018-084a Chmiňany 2 I/18, III/018190, III/018193   MK-a, I/18 1,784 0,849
018-A084b   MK-a, I/18 Svinia I/18, III/018194, III/018195 1,916 1,916
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-A086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1,025 0,769
018-A087 Malý Šariš I/18, III/018197 Prešov I/18, II/546 1,642 1,343
018-A088 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 1,520 1,062
018-A091a Ivachnová 2 D/1, I/18   MK-c, I/18 0,694 0,694
018-091d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 1,521 1,521
018-091e   MK-d, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 1,311 1,311
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 1,814 1,814
018-094 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-A095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,880 2,880
018-A096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,974 0,974
018-A097 Galovany I/18, III/018244   I/18, III/018124 2,607 2,607
018-098   I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-A099 Liptovský Mikuláš-Okoličné I/18, III/018132 Beňadiková III/018135, I/18 1,304 0,741
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-A101 Uhorská Ves III/018137, I/18 Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 4,704 2,355
018-A102a Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537   MK-a3, I/18 1,358 1,312
018-A102b   MK-a3, I/18   I/18, I/72 2,854 2,854
018-A103a   I/18, I/72   MK-a2, I/18 3,603 2,721
018-103b   MK-a2, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe – Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-A105 Hybe – Východná D/1, I/18 Východná I/18, III/018141 3,315 1,702
018-106 Východná I/18, III/018141   PD/6, I/18 1,513 0,934
018-107   PD/6, I/18 Važec 1 III/018142, I/18 4,255 4,255
018-A108 Važec 1 III/018142, I/18 Važec 2 I/18, PD/8 2,003 2,003
018-A109 Beharovce 3 D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,823 0,823
018-A110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Korytné I/18, III/018184 1,031 0,967
018-112 Korytné I/18, III/018184   III/018185, I/18 1,611 1,541
018-113a   III/018185, I/18 Poľanovce-Branisko MK-a, I/18 6,571 6,157
018-A113b Poľanovce-Branisko MK-a, I/18   D1, I/18 1,049 0,958
018-113e   D1, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,124 1,112
018-A115 Široké 2 I/18, PD/7 Fričovce 1 I/18, III/018188 3,120 0,966
018-116 Fričovce 1 I/18, III/018188 Fričovce 2 D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou MK-a, I/49 3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou MK-a, I/49 Lazy pod Makytou-Dubková MK-b, I/49 3,551 1,416
049-A001c Lazy pod Makytou-Dubková MK-b, I/49   MK-a, I/49 3,154 0,610
049-A002   MK-a, I/49 Dohňany III/049016, I/49 2,057 1,502
049-A004 Dohňany     MK-b, I/49 1,102 0,452
049-A005 Púchov-Vieska-Bezde-
dov
III/049017, I/49, III/049017 Púchov I/49, I/49A, II/507 2,201 0,836
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507   I/49A, MK 2,455 1,414
049-007   I/49A, MK   R6, I/49, I/49A 2,050 2,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001a Košice 1 I/50, III/050196   MK-a, I/50 2,652 1,029
050-001b   MK-a, I/50 Košice 2 I/50 1,396 1,396
050-002 Košice 2 I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,201
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201   MK-a, I/50 1,458 1,129
050-004b1   MK-a, I/50   MK-b1, I/50 0,381 0,381
050-004b2   MK-b1, I/50   MK-b2, I/50 0,185 0,185
050-004b3   MK-b2, I/50   MK-b3, I/50 1,442 1,442
050-004b4   MK-b3, I/50   MK-b4, I/50 2,236 2,236
050-004b5   MK-b4, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 0,249 0,111
050-A005 Ďurďošík III/050205, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,905 0,836
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-A007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 2 MK-b, I/50 1,276 1,207
050-007c Svinica 2 MK-b, I/50 Košický Klečenov MK-c, I/50 4,133 2,318
050-007d Košický Klečenov MK-c, I/50 Košický Klečenov-Borda MK-d, I/50 2,022 1,622
050-007e1 Košický Klečenov-Borda MK-d, I/50   MK-e1, I/50 0,708 0,708
050-007e2   MK-e1, I/50 Košice – Trebišov I/50 2,078 2,078
050-008a Košice – Trebišov I/50   MK-a, I/50 1,693 1,693
050-008b   MK-a, I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 1,235 0,095
050-009a Dargov III/050208, I/50   MK-a, I/50 1,409 1,302
050-009b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,504 1,504
050-009c   MK-b, I/50   I/50, III/050209 0,809 0,809
050-010a   I/50, III/050209   MK-a, I/50 0,433 0,433
050-010b   MK-a, I/50 Sečovce 1 I/50, III/050211 1,423 0,789
050-A011 Sečovce 2 I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3,893 1,299
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov – Michalovce I/50 2,485 2,109
050-013 Trebišov – Michalovce I/50   I/50, III/050214 0,253 0,253
050-A014   I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1,402 1,368
050-015a Horovce I/50, III/050215   MK-a, I/50 0,941 0,208
050-015b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,083 1,083
050-015c   MK-b, I/50 Trhovište 1 I/50, II/554 1,215 0,132
050-016a Trhovište 2 I/50, II/554   MK-a, I/50 1,489 1,224
050-016b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,890 1,890
050-016c   MK-b, I/50 Pozdišovce I/50, III/050216 0,977 0,806
050-A017 Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2,666 0,414
050-018a1 Michalovce II/555, I/50, II/555   MK-a1, I/50 0,577 0,286
050-018a2   MK-a1, I/50 Zalužice MK-a2, I/50 2,623 2,282
050-018b1 Zalužice MK-a2, I/50   MK-b1, I/50 2,575 0,809
050-018b2   MK-b1, I/50 Hažín III/050234, I/50 0,099 0,099
050-A019 Hažín III/050234, I/50 Závadka I/50, III/050224 4,403 1,834
050-020a Závadka I/50, III/050224   MK-a, I/50 0,990 0,893
050-020b   MK-a, I/50 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,733 2,733
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica 1 I/50, III/050236 2,054 1,952
050-A022 Nižná Rybnica 2 I/50, III/050237 Sobrance 1 I/50, II/582 2,213 1,303
050-A023 Sobrance 2 I/50, III/552032 Tibava 1 II/566, I/50, II/566 2,189 1,205
050-024a Tibava 2 I/50, III/050241 Orechová MK-a, I/50 3,829 2,867
050-024b Orechová MK-a, I/50 Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Krčava I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 0,953
050-026a Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50   MK-a, I/50 1,882 1,882
050-A026b   MK-a, I/50 Vyšné Nemecké 3 MK, I/50 0,223 0,223
050-A028   I/50, D1 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 2,837 2,837
050-A031 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 1,260 1,260
050-A034 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 1,663 1,663
050-A036 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,124 4,124
050-037a Mníchova Lehota I/50, III/507062   MK-a, I/50 2,430 2,430
050-037b   MK-a, I/50   I/50, III/050025 0,523 0,523
050-A038   I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1,319 1,319
050-039a Neporadza I/50, III/050030   MK-a, I/50 3,183 3,183
050-039b   MK-a, I/50 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 0,835 0,199
050-A040 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 Svinná 2 I/50, III/050025 1,833 1,365
Identifikátor Začiatok
úseku
Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka
úseku
v km
050-041a Svinná 2 I/50, III/050025   MK-a, I/50 1,442 1,442
050-041b   MK-a, I/50 Ruskovce I/50, III/050026 1,975 1,975
050-A042 Ruskovce I/50, III/050026 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 3,060 2,568
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045   I/50, II/592, III/050041   I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046   I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-A048 Brezolupy 2 I/50, III/050040 Bánovce n. Bebr. –
Partizánske
I/50 3,440 2,972
050-050 Bánovce n. Bebr. – Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,033 1,726
050-A051 Hradište I/50, II/579   MK-a, I/50 2,240 1,380
050-052b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,603 1,619
050-A052c   MK-b, I/50 Nitrica 2 III/050057, I/50 1,320 0,787
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-A055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 1,519 1,519
050-057 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 4,026 2,515
050-A058 Nováky 2 I/50, I/64 Nováky 3 I/50, III/064076 1,623 1,623
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,462 3,462
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-A063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1,483 1,483
050-A064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,521 0,521
050-A065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2,280 2,280
050-A066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1,739 1,739
050-A067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1,240 1,240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 1,442 0,607
050-069 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,730
050-A070 Ráztočno I/50, III/050071   I/50, III/065033 1,483 0,804
050-071   I/50, III/065033 Handlová 1 MK, I/50 3,891 1,029
050-A072a Handlová 2 MK, I/50   MK-b, I/50 5,262 0,838
050-A072c   MK-b, I/50 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 2,635 2,558
050-A073 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1,609 1,609
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 3,350 3,350
050-A074b Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 1,111 1,111
050-075 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar nad Hronom MK, I/50 1,232 0,889
050-080 Ladomerská Vieska I/50, I/65   I/50, III/065028 1,438 1,120
050-081   I/50, III/065028 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082a Zvolen 1     MK-a, I/50 1,849 1,849
050-082b   MK-a, I/50 Zvolen 2 I/50, III/066022 0,479 0,479
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084a Zvolen 3 III/050089, I/50   MK-a, I/50 1,700 1,700
050-084b   MK-a, I/50 Zvolenská Slatina 1 MK-b, I/50 1,436 1,056
050-A085 Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 1,551 0,990
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 0,722
050-087a Vígľaš 2 I/50, II/591   MK-a, I/50 0,671 0,671
050-087b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,548 0,452
050-087c   MK-b, I/50   III/050097, I/50 1,386 1,101
050-088   III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva 1 I/50, III/066028 4,082 2,885
050-A090 Detva 2 I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3,763 2,219
050-A091 Kriváň I/50, II/526 Podkriváň 1 I/50, II/526 1,496 1,123
050-A092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Detva – Lučenec I/50 2,642 2,642
050-095 Detva – Lučenec I/50 Píla III/050102, I/50 3,020 3,020
050-A096 Píla III/050102, I/50 Mýtna III/050103, I/50 3,072 2,579
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 0,591
050-A098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 2,108 1,806
050-A099 Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 1,798 1,637
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104a Točnica I/50, III/050112   MK-a, I/50 0,255 0,255
050-104b   MK-a, I/50 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 1,924 1,924
050-A105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1,586 1,586
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055   I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107a   I/50, III/508055   MK-a, I/50 1,003 1,003
050-107b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,709 0,709
050-107c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 1,229 1,229
050-107d   MK-c, I/50 Lučenec 2 I/50, I/75 0,601 0,601
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,237 0,237
050-A110 Lučenec 3 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1,874 1,874
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce MK-a, I/50 3,292 3,292
050-111b Boľkovce MK-a, I/50 Pinciná MK-b, I/50 0,623 0,512
050-111c1 Pinciná MK-b, I/50   MK-c1, I/50 2,397 1,763
050-111c2   MK-c1, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 3,243 3,243
050-112a Nové Hony I/50, III/571003   MK-a, I/50 2,068 2,068
050-112b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,352 1,352
050-112c   MK-b, I/50 Ožďany 1 I/50, I/50A 0,346 0,346
050-113a Ožďany 3 I/50, I/50A   MK-a, I/50 1,830 1,830
050-113b   MK-a, I/50 Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 2,682 2,298
050-115a Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017   MK-a, I/50 1,933 1,745
050-115b   MK-a, I/50 Zacharovce I/50, III/050128 0,126 0,126
050-116a Zacharovce I/50, III/050128   MK-a, I/50 0,315 0,315
050-116b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,870 0,870
050-116c   MK-b, I/50   I/50, III/050129 1,956 1,488
050-117   I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119a Rakytník III/050137, I/50   MK-a, I/50 2,609 2,609
050-119b   MK-a, I/50 Barca I/50, III/050138 0,369 0,369
050-121 Barca I/50, III/050138   R2, I/50B, I/50 1,609 1,609
050-122   R2, I/50B, I/50 Figa 1 I/50, III/050139 1,454 1,405
050-123 Figa 1 I/50, III/050139 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143   R2, I/50, I/50B 0,619 0,619
050-125a1   R2, I/50, I/50B   MK-a1, I/50 1,015 1,015
050-125a2   MK-a1, I/50 Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 1,247 1,247
050-125b Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 Bretka MK-b, I/50 1,400 1,400
050-A125c Bretka MK-b, I/50 Čoltovo 2 MK-d, I/50 1,480 1,159
050-125e Čoltovo 2 MK-d, I/50 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-127a Bohúňovo 2 III/050146, I/50   MK-a, I/50 2,362 2,362
050-127b   MK-a, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 1,222 1,071
050-129a Plešivec 2 I/50, III/050250   MK-a, I/50 1,184 0,994
050-129b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,085 2,085
050-129c   MK-b, I/50   I/50, III/050253 0,414 0,414
050-130   I/50, III/050253   I/50, III/050154 1,330 1,330
050-A131   I/50, III/050154   III/050204, I/50 1,302 1,302
050-132a   III/050204, I/50   MK-a, I/50 0,751 0,751
050-132b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 3,659 3,659
050-132c   MK-b, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 0,156 0,156
050-A133 Brzotín 1 III/050060, I/50   MK-a, I/50 2,483 2,483
050-135 Rožňava 1 I/50, II/526 Rožňava 2 I/50, I/67 0,780 0,780
050-A138a Rožňava 2 I/50, I/67   MK-c, I/50 2,818 2,818
050-138d   MK-c, I/50   MK-d, I/50 0,082 0,082
050-138e   MK-d, I/50   MK-e, I/50 0,257 0,257
050-138f   MK-e, I/50 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 1,797 1,797
050-139 Krásnohorské Podhra-
die 1
III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,190
050-140 Krásnohorské Podhra-
die 2
I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 1,340
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160   MK-a, I/50 3,465 3,465
050-141b   MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,196 5,196
050-142a1 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163   MK-a1, I/50 0,548 0,548
050-142a2   MK-a1, I/50   MK-a2, I/50 0,549 0,549
050-142a3   MK-a2, I/50   MK-a3, I/50 0,763 0,763
050-142a4   MK-a3, I/50   MK-a4, I/50 1,299 1,299
050-142a5   MK-a4, I/50   MK-a5, I/50 0,138 0,138
050-142a6   MK-a5, I/50   MK-a6, I/50 0,627 0,627
050-142a7   MK-a6, I/50   MK-a7, I/50 0,501 0,501
050-A142b   MK-a7, I/50 Hrhov 1 I/50, III/050251 0,760 0,760
050-A143 Mokrance I/50, III/550002   MK-b, I/50 1,086 1,086
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,729
050-145a Cestice I/50, III/050183   MK-a, I/50 0,383 0,383
050-145b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,207 0,207
050-145c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 2,171 2,171
050-145d   MK-c, I/50 Košice-Šaca III/050184, I/50, III/050256 2,812 2,065
050-147 Ožďany 1 R2, I/50, I/50A Ožďany 2 III/050115, I/50 1,572 0,898
050-148a Ožďany 2 III/050115, I/50 Ožďany 3 MK-a, I/50 3,021 2,301
050-148b Ožďany 3 MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,636 0,636
050-148c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 0,269 0,269
050-148d   MK-c, I/50   R2, I/50, I/50A 0,218 0,218
050-A149 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 Otročok II/532, I/50 4,473 2,525
050-A150 Otročok II/532, I/50 Tornaľa 1 I/50, I/67 1,951 1,261
050-A152 Tornaľa 1 I/50, I/67 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 3,532 1,226
050-153 hranica SR/ČR I/50   III/050265, I/50 1,296 1,296
050-A154   III/050265, I/50   I/50, III/050259 2,725 2,725
050-A155   I/50, III/050259 Drietoma I/50, III/050264 1,490 1,490
050-156a Drietoma I/50, III/050264   MK-a, I/50 3,230 2,000
050-A156b   MK-a, I/50   I/50, III/050221 1,354 0,390
050-A158   I/50, III/050221   I/50, I/61 2,345 2,345
050-159   I/50, I/61   D/1, I/50 0,319 0,319
050-161   I/50, III/050156 Rožňava 1 I/50, II/526 0,508 0,508
050-A163 Hrhov 1 I/50, III/050251 Hrhov 2 I/50, III/050165 0,795 0,795
050-164a Hrhov 2 I/50, III/050165   MK-a, I/50 1,163 1,163
050-164b   MK-a, I/50 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 2,071 2,071
050-A165 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238 2,109 2,109
050-166a Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238   MK-a, I/50 0,730 0,730
050-166b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,668 2,668
050-166c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 0,365 0,365
050-166d   MK-c, I/50 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 0,366 0,366
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175   I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a   I/50, III/050238 Drienovec 1 MK-a, I/50 3,518 3,518
050-168b Drienovec 1 MK-a, I/50 Drienovec 2 MK-b, I/50 1,162 0,290
050-168c Drienovec 2 MK-b, I/50 Moldava nad Bodvou II/550, I/50 2,579 2,226
050-169a Moldava nad Bodvou II/550, I/50   MK-a, I/50 0,581 0,581
050-169b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,990 1,990
050-169c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 1,780 1,780
050-169d   MK-c, I/50 Mokrance I/50, III/550002 0,199 0,199
050-170   MK-a, I/50   I/50, III/050156 0,239 0,239
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,527 1,527
051-003 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,120 2,120
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009   MK-a, I/51 1,919 1,919
051-004b   MK-a, I/51   MK-b, I/51 0,274 0,274
051-004c   MK-b, I/51   I/51, III/051009 1,065 1,065
051-005   I/51, III/051009   I/51, III/051015 0,693 0,675
051-007a Radošovce I/51, III/051010   MK-a, I/51 0,763 0,456
051-007b   MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386 3,386
051-A008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012   MK-a, I/51 1,478 1,478
051-011b   MK-a, I/51   I/51, III/051010 2,357 2,117
051-013a Senica-juh I/51, III/051019   MK-a, I/51 1,064 1,002
051-013b   MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019   MK-a, I/51 1,389 1,389
051-A014b   MK-a, I/51 Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 1,794 1,794
051-A014c Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 Jablonica 1 I/51, II/501 1,887 1,077
051-015b Jablonica 2 I/51, II/501   MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c1   MK-b, I/51   MK-c1, I/51 2,310 2,310
051-015c2   MK-c1, I/51   MK-c2, I/51 0,561 0,561
051-015d   MK-c2, I/51 Trstín 1 I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín 2 I/51, II/502 Bíňovce MK-a, I/51 2,466 1,378
051-016b Bíňovce MK-a, I/51 Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 MK-a, I/51 1,453 0,192
051-A017b Boleráz 2 MK-a, I/51 Šelpice I/51, III/051029 5,387 2,028
051-018a Šelpice I/51, III/051029   MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b   MK-a, I/51 Trnava I/51, II/504 3,540 2,211
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61   I/51, III/051031 1,479 1,479
051-020   I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,264 1,264
051-022 hranica SR/ČR I/51 Holíč 1 MK, I/51 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 MK, I/51 Trnovec MK, I/51 1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003a Banská Bystrica-Uľanka I/14, I/59 Staré Hory-Polkanová MK-a4, I/59 2,986 2,618
059-003b Staré Hory-Polkanová MK-a4, I/59 Staré Hory III/059050, I/59 3,465 2,108
059-A004a Staré Hory III/059050, I/59 Staré Hory-Horný Jele-
nec 3
MK-c, I/59 3,848 3,314
059-004d Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-A005a Motyčky I/59, III/059007 Motyčky-Štubne MK-b, I/59 0,970 0,970
059-A005c Motyčky-Štubne MK-b, I/59 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 3,851 3,756
059-A005d Donovaly 2 MK-c4, I/59 Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 5,059 3,798
059-006a Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005   MK-a, I/59 3,257 3,257
059-006b   MK-a, I/59 Liptovská Osada 1 I/59, III/059007 3,936 2,905
059-A007a Liptovská Osada 2 I/59, III/059008   MK-a5, I/59 3,659 3,463
059-A007b   MK-a5, I/59 Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59 1,167 1,167
059-A007c Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59   MK-c3, I/59 1,265 1,265
059-A007d   MK-c3, I/59 Ružomberok I/59, III/059012 8,315 2,558
059-008a Likavka I/59, III/059016   MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b1   MK-a, I/59   MK-b1, I/59 0,404 0,404
059-008b2   MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841 2,841
059-A008c Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095 1,095
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001   MK-a, I/59 0,441 0,441
059-010b   MK-a, I/59   MK-b, I/59 1,972 1,972
059-010c   MK-b, I/59   MK-c, I/59 0,516 0,516
059-010d   MK-c, I/59   MK-d, I/59 0,932 0,932
059-010e   MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,372 0,372
059-A012 Jasenová III/059027, I/59 Vyšný Kubín I/59, III/059017 1,020 0,837
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,438
059-A014 Dolný Kubín 2 I/59, I/70 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 3,035 2,724
059-016a Dolný Kubín 4 I/59, III/059006   MK-a, I/59 1,968 1,968
059-016b   MK-a, I/59   MK-b, I/59 0,925 0,925
059-016c   MK-b, I/59   MK-c, I/59 0,454 0,454
059-016d   MK-c, I/59   R3, I/59, I/59A 0,346 0,346
059-A017   R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok 1 I/59, III/059022 2,102 1,355
059-018a Orav. Podzámok 2 I/59, I/78 Orav. Podzámok-Dolná Lehota MK-a, I/59 1,994 1,102
059-018b Oravský Podzámok-Dolná Lehota MK-a, I/59 Horná Lehota MK-b, I/59 1,913 0,662
059-018c Horná Lehota MK-b, I/59   R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-A019   R3, I/59, I/59A Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 3,168 1,657
059-A020a Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 Krivá MK-a4, I/59 3,866 2,630
059-020b Krivá MK-a4, I/59 Podbiel 1 I/59, III/059026 3,487 2,865
059-021a Podbiel 2 I/59, II/584   MK-a, I/59 2,398 0,731
059-A021b   MK-a, I/59 Tvrdošín 3 I/59, III/059038 3,220 1,625
059-A022 Tvrdošín 2 I/59, R3 Trstená 1 I/59, III/059041 1,888 1,888
059-A023 Trstená 1 I/59, III/059041   MK-b, I/59 0,758 0,687
059-A024a Trstená 3 I/59, III/059044   I/59, R3 1,775 1,338
059-024d   I/59, R3   MK-d, I/59 3,144 3,144
059-024e   MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506 0,506
059-025 colný priestor I/59 hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
059-026 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 Donovaly 1   0,796 0,424
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001   D/1, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 2,127 1,403
061-A003 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 4,023 2,164
061-A004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 2,169 2,169
061-A006 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 Plevník-Drienové I/61, III/061073 0,864 0,864
061-A007 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Plevník-Drienové I/61, III/061073 2,314 2,314
061-A008 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Maršová-Rašov III/061065, I/61 0,376 0,376
061-A011 Maršová-Rašov III/061065, I/61 Predmier 1 I/61, III/061065 3,093 3,093
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,615 0,615
061-A014 Predmier 2 III/061060, I/61 Bytča-Hrabové I/18, I/61 2,445 1,183
061-A015   D/1, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,620 1,430
061-016a Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61   MK-a, I/61 0,094 0,094
061-016b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,187 1,187
061-016c   MK-b, I/61   MK-c, I/61 1,718 1,718
061-016d   MK-c, I/61   MK-d, I/61 0,550 0,550
061-016e   MK-d, I/61   MK-e, I/61 0,405 0,405
061-016f   MK-e, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 0,478 0,478
061-A017a Bernolákovo 1 I/61, III/502002 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 1,202 1,202
061-017b1 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61   MK-b1, I/61 0,318 0,318
061-017b2   MK-b1, I/61   MK-b2, I/61 0,498 0,498
061-017b3   MK-b2, I/61 Veľký Biel I/61, III/503007 3,126 2,327
061-A018 Veľký Biel I/61, III/503007 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1,658 0,823
061-019a Senec 2 I/61, III/061002   MK-a, I/61 1,109 0,235
061-019b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,119 1,119
061-019c   MK-b, I/61   D/1, I/61 0,697 0,697
061-020   D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,378
061-021a Blatné 2 I/61, III/061011   MK-a, I/61 0,874 0,761
061-021b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,504 1,504
061-021c   MK-b, I/61   MK-c, I/61 1,322 1,322
061-021d   MK-c, I/61 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 0,357 0,131
061-A022 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 Kaplna 2 I/61, III/061012 1,139 0,964
061-A023a Kaplna 2 I/61, III/061012 Cífer 1 MK-a2, I/61 2,575 2,575
061-A023b Cífer 1 MK-a2, I/61 Cífer 2 I/61, III/061016 0,788 0,788
061-A025 Cífer 2 I/61, III/061016   I/61, III/061070 4,606 4,606
061-A026   I/61, III/061070 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 1,282 1,282
061-A027a Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61   MK-a2, I/61 0,410 0,410
061-A027b   MK-a2, I/61 Trnava 4 MK-b2, I/61 1,569 0,428
061-A028a Trnava 5 I/51, I/51C, I/61   MK-b, I/61 2,542 2,542
061-028c1   MK-b, I/61   MK-c1, I/61 2,583 2,583
061-028c2   MK-c1, I/61   MK-c2, I/61 0,693 0,693
061-028c3   MK-c2, I/61   MK-c3, I/61 0,175 0,175
061-028c4   MK-c3, I/61   MK-c4, I/61 0,570 0,570
061-028c5   MK-c4, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 0,566 0,566
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-A030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1,212 1,212
061-A031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2,917 2,917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015   D/1, I/61 0,626 0,626
061-033   D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 0,622 0,622
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 1a MK-a, I/61 0,695 0,695
061-A034b Červeník 1a MK-a, I/61   MK-a1, I/61 1,374 1,374
061-035a2   MK-a1, I/61 Madunice 1 MK-a2, I/61 1,203 0,555
061-035b Madunice 1 MK-a2, I/61 Madunice 2 I/61, III/504019 1,574 0,525
061-036b Madunice 2 I/61, III/504019   I/61, III/061077 2,180 2,180
061-A037a   I/61, III/061077 Drahovce 1 MK-a3, I/61 1,311 1,311
061-037b Drahovce 1 MK-a3, I/61 Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-A038a Drahovce 2 I/61, III/061077 Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 2,653 2,450
061-A038b Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 5,086 3,222
061-A039 Piešťany 2 I/61, III/061021   D/1, I/61 5,168 4,035
061-040   D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,365 0,313
061-A041a Horná Streda I/61, III/061023 Potvorice MK-c, I/61 3,240 2,397
061-A041d Potvorice MK-c, I/61 Považany 1 MK-e, I/61 2,575 0,694
061-A041f Považany 1 MK-e, I/61 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515 6,110 2,716
061-A042 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515   I/61, III/061024 4,469 4,228
061-A043   I/61, III/061024 Štvrtok I/61, III/061028 1,680 1,680
061-A044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 2 MK-b, I/61 2,688 2,688
Identifikátor Začiatok
úseku
Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka
úseku
v km
061-044c Ivanovce 2 MK-b, I/61 Melčice-Lieskové-Melčice MK-c, I/61 1,568 1,568
061-044d Melčice-Lieskové-Melčice MK-c, I/61 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 1,649 1,649
061-044e1 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 Chocholná-Velčice-Velčice I/50, I/61 1,978 1,978
061-A045 Chocholná-Velčice-Velčice I/50, I/61 Kostolná-Záriečie I/61, III/061028 2,143 2,143
061-046 Kostolná-Záriečie I/61, III/061028 Trenčín-Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,212
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-A049   MK-a, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 2,946 1,233
061-A050 Trenčianska Teplá II/516, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 1,422 0,919
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064   I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052   I/61, III/061037, III/507027   I/57, I/61 0,870 0,870
061-053a   I/57, I/61   MK-a, I/61 1,992 0,277
061-053b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 2,374 0,497
061-A053c   MK-b, I/61 Ilava I/61, II/574 3,757 1,220
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-A056 Košeca I/61, III/061040 Ladce 1   2,933 1,082
061-057a Ladce 2 D/1, I/61   MK-a, I/61 0,273 0,273
061-057b   MK-a, I/61   I/61, I/61A, III/061047 1,165 1,165
061-058   I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-A059 Beluša 2 I/49, I/49A, I/61   III/061050, I/61 3,587 2,427
061-061a   III/061050, I/61 Sverepec 1 MK-a, I/61 2,114 0,952
061-061b Sverepec 1 MK-a, I/61   D/1, I/61 1,585 0,477
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 3 I/61, I/62, II/503 Senec 4 III/061005, I/62 0,792 0,787
062-002 Senec 4 III/061005, I/62 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,125 1,125
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005a Veľký Grob I/62, III/062012   MK-a, I/61 1,925 1,925
062-005b   MK-a, I/61   I/62, III/062005 2,573 2,573
062-006   I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-A007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 2,747 2,747
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008   MK-a, I/61 0,819 0,819
062-011   MK-a, I/61   I/62, III/062002 1,047 1,047
062-A012   I/62, III/062002   I/62, III/062011 2,237 2,237
062-A013   I/62, III/062011   I/62, III/507005 1,644 1,644
062-A014   I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0,851 0,851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011   R1, I/51, I/62 2,853 2,853
062-017   R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,274 0,964
062-A018 Sereď 2 I/62, II/507 Šintava I/51, I/62, II/573 3,875 2,595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-A001 Bratislava-Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059   MK-b, I/63 3,114 1,303
063-003a Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060   MK-b, I/63 4,537 4,017
063-003b   MK-b, I/63 Šamorín 1 I/63, III/063005 0,988 0,534
063-A005 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 Báč 1 I/63, II/506 2,872 2,705
063-A006 Báč 2 III/063013, I/63 Rohovce 1 III/063014, I/63 1,619 1,576
063-007 Rohovce 1 III/063014, I/63 Rohovce 2 III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce 2 III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-A010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 3,364 3,364
063-A011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024   I/63, III/572011 3,223 3,223
063-A012   I/63, III/572011 Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/063061 2,736 2,736
063-015 Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,932 1,932
063-A016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2,255 2,255
0063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda 1 I/63, III/063028   I/63, II/572 1,063 1,063
063-019   I/63, II/572 Povoda 2 I/63, III/063030 0,671 0,571
063-020 Povoda 2 I/63, III/063030 Dolný Bar   2,100 0,870
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1   2,682 2,370
063-A022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,607 0,263
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009   MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b   MK-a, I/63   MK-c1, I/63 2,215 2,215
063-A024c   MK-c1, I/63 Veľký Meder 3 I/13, I/63 1,038 0,634
063-025 Veľký Meder 4 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,112
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-A027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza I/63, III/063045 1,661 1,027
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,541
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,179
063-A030 Tôň III/063046, I/63, III/063048 Zemianska Olča III/063047, I/63 3,073 2,532
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053   MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b   MK-a, I/63 Zlatná na Ostr.-Horná
Zlatná
  1,466 1,466
063-032c Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná   Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-A033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1,559 1,559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63   I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035   I/63, III/063057 Komárno-Pavel III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Komárno-Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž   2,669 1,490
063-036b1 Komárno-Nová Stráž     MK-b2, I/63 1,452 0,455
063-036b2   MK-b2, I/63 Komárno 1 I/63, II/573 2,494 1,283
063-A037   I/63, MK Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,975 0,975
063-A038 Komárno 2 I/63, MK Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 2,122 0,808
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002a Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 Komárno-Ďulov Dvor 2   2,127 2,127
064-002c1 Komárno-Ďulov Dvor 2     MK-c2, I/64 2,346 2,346
064-002c2   MK-c2, I/64 Chotín I/64, II/589 0,692 0,692
064-003a1 Chotín I/64, II/589   MK-a2, I/64 0,436 0,436
064-003a2   MK-a2, I/64 Svätý Peter-Briežky   0,995 0,995
064-003b Svätý Peter-Briežky   Hurbanovo-Holanovo   2,699 2,699
064-003c Hurbanovo-Holanovo   Martovce I/64, III/064001 1,580 0,282
064-A004 Martovce I/64, III/064001 Hurbanovo 1 I/64, III/064007 2,429 0,894
064-A006 Hurbanovo 2 I/64, III/064010 Hurbanovo-Pavlov dvor I/64, II/511 2,688 1,724
064-008 Hurbanovo-Pavlov dvor I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,164 1,025
064-009a Bajč I/64, II/509 Bajč-Kotelnica   1,849 1,631
064-009b1 Bajč-Kotelnica     MK-b2, I/64 0,914 0,914
064-009b2   MK-b2, I/64 Nové Zámky 1 I/64, III/064019 2,881 1,423
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75   MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b   MK-a, I/64 Bánov-Nitr. Osada 1   3,127 3,127
064-010c Bánov-Nitr. Osada 1   Bánov-Nitr. Osada 2   0,230 0,230
064-010d Bánov-Nitr. Osada 2     MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e   MK-d, I/64 Šurany-Albertov   2,024 2,024
064-010f Šurany-Albertov   Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011a Šurany I/64, II/580   MK-b, I/64 0,535 0,535
064-011b   MK-b, I/64   MK-c, I/64 1,091 1,091
064-011c   MK-c, I/64   I/64, III/064024 2,483 2,483
064-012   I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,560
064-A013 Veľký Kýr   Branč I/64, III/064028 3,012 1,743
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,732
064-A015 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra 1 I/64 6,239 1,515
064-016 Nitra-Dražovce 2 II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-A017 Čakajovce I/64, III/513015 Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 7,586 3,334
064-A019 Ludanice I/64, III/064055, III/064056 Chrabrany 1 I/64, III/064057 3,639 2,137
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058   III/064042, I/64 0,832 0,527
064-021   III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany I/64, II/499 0,851 0,482
064-A024 Horné Chlebany I/64, III/064062 Nadlice I/64, II/592 3,087 1,018
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-A026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 2,663 1,798
064-A027 Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 Partizánske-Malé Bielice III/064070, I/64 2,828 1,724
064-A028 Partizánske I/64, III/064072 Pažiť I/64, III/064072 3,555 1,923
064-030 Pažiť I/64, III/064072   II/512, I/64 1,681 1,681
064-A031   II/512, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,705 0,682
064-A032 Oslany III/064073, I/64 Bystričany III/064074, I/64 3,419 1,232
064-A033 Bystričany III/064074, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 3,521 2,442
064-034a1 Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64   MK-a2, I/64 1,907 1,176
064-A034a2   MK-a2, I/64   MK-b2, I/64 0,636 0,636
064-035   I/64, R1 Nitra-Dražovce 1 I/64, MK 2,493 2,486
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra 2 I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice 1 I/65, III/065001 1,666 0,736
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001   MK-b, I/65 1,139 1,139
065-002b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 0,596 0,596
065-002c   MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476 1,476
065-A003a Pohranice 2 I/65, III/064034   MK-c, I/65 1,515 1,515
065-003c   MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389 1,389
065-A004 Kolíňany 1 III/064035, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 1,446 1,446
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033   MK-b, I/65 1,938 1,938
065-005b   MK-b, I/65 Neverice 1   2,346 2,346
065-A006 Neverice 1   Neverice 2 III/065002, I/65 1,851 1,851
065-A007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1,701 1,701
065-008a Beladice I/65, III/065003   MK-b, I/65 0,556 0,556
065-008b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 0,199 0,199
065-008c   MK-c, I/65 Choča III/065006, I/65 1,927 1,927
065-009a Choča III/065006, I/65   MK-b, I/65 0,747 0,747
065-009b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 1,534 1,534
065-009c   MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043 1,043
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-A011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2,217 2,217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,744 0,744
065-A014 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Volkovce I/65, III/511012 5,037 4,697
065-015 Žarnovica 1   Žarnovica 2 I/65, R1 0,448 0,448
065-016 Žarnovica 2 I/65, R1 Žarnovica 3 I/65, R1 0,546 0,546
065-A017 Žarnovica 3 I/65, R1 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 2,444 2,166
065-A018 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2,848 2,685
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-A020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026   I/65, R1 2,076 2,001
065-A020e   I/65, R1   MK-f1, I/65 2,989 2,989
065-A020f   MK-f1, I/65 Ladomerská Vieska I/50, I/65 2,613 0,681
065-021a Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1   0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1   Stará Kremnička 2   1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2   Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 4,495
065-A022a Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 Horná Ves 1   2,169 1,494
065-022c Horná Ves 1   Horná Ves 2   1,092 1,092
065-A022d Horná Ves 2   Kremnica-Lúčky I/65, III/065029 2,133 1,435
065-A024 Kremnica I/65, II/578   I/65, MK-d 4,002 1,631
065-025   I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-A026a Turček III/065032, I/65   I/65, MK-b 3,071 2,441
065-027b   I/65, MK-b   I/65, R3 1,584 1,584
065-A027c   I/65, R3 Horná Štubňa   3,738 2,728
065-028b1a Horná Štubňa     I/65, R3 1,077 0,291
065-028b1b   I/65, R3 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 0,992 0,992
065-A030 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2,826 2,826
065-A031 Turčianske Teplice I/65, III/065036   I/65, III/065039 1,552 1,226
065-032   I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040   I/65, MK-b 0,230 0,230
065-033b   I/65, MK-b   I/65, MK-c 0,722 0,722
065-033c   I/65, MK-c   III/065069, I/65 1,598 1,598
065-034   III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-A035 Laskár III/065070, I/65 Blatnica III/065047, I/65 1,241 1,241
065-A037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1,812 1,812
065-038a Ďanová I/65, III/065048   I/65, MK-b 0,844 0,844
065-038b   I/65, MK-b   I/65, MK-c 0,992 0,992
065-038c   I/65, MK-c   I/65, MK-d 0,112 0,112
065-038d   I/65, MK-d Príbovce I/65, II/519 0,550 0,550
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom   3,343 3,263
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051   I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041   I/65, I/65D Martin 1 I/65, III/065052 2,002 0,542
065-A043   I/65, I/65A, I/76, I/76 Orovnica III/065007, I/65 2,407 2,359
065-A045 Tekovská Breznica   Nová Baňa III/065011A, I/65, III/065009 4,369 3,847
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Volkovce-Olichov I/65, III/510026 0,353 0,216
065-047a Volkovce-Olichov I/65, III/510026   I/65, MK-b 0,602 0,602
065-049 Kremnické Bane – Krahule I/65, III/578003   I/65, III/065031 0,563 0,563
065-051   I/65, I/65D   I/65D, MK 1,730 1,498
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 hranica SR/MR   Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,566
066-A003a Šahy 3 I/66, III/066001 Hrkovce   3,047 2,533
066-A003b Hrkovce   Tupá I/66, III/508020 2,408 1,708
066-A004 Tupá I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1,430 1,430
066-A006 Horné Semerovce I/66, I/75   I/66, I/75 2,197 1,435
066-007   I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 1,974
066-008 Hokovce I/66, III/066069   I/66, III/051062 1,025 0,356
066-A009   I/66, III/051062   I/66, III/066004 1,221 0,536
066-A011   I/66, III/066004 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 3,663 2,020
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-A013 Hontianske Tesáre 3     I/66, III/066007 0,850 0,709
066-016a   I/66, III/066007 Hontianske Tesáre-Pírovské   2,076 2,076
066-016b Hontianske Tesáre-Pírovské   Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce 1 I/51, I/66 2,248 1,739
066-A018 Hontianske Nemce 2 I/66, III/066008 Devičie III/066010, I/66 3,228 2,234
066-A019 Devičie III/066010, I/66 Bzovík I/66, II/526 1,404 1,298
066-A021 Bzovík I/66, II/526 Krupina 1 I/66, III/066009 2,089 2,089
066-A022 Krupina 1 I/66, III/066009 Krupina 2   1,796 1,682
066-023a1 Krupina 3 III/066011, I/66   MK-a2, I/66 0,289 0,251
066-023a2   MK-a2, I/66   MK-b, I/66 2,690 2,690
066-023b   MK-b, I/66 Krupina – Zvolen   1,918 1,918
066-A024 Krupina – Zvolen   Babiná 1 III/066071, I/66 1,590 1,590
066-A025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1,902 1,902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071   I/66, II/527 0,899 0,899
066-A027a   I/66, II/527 Dobrá Niva MK-b1, I/66 2,620 1,904
066-A027b Dobrá Niva MK-b1, I/66 Podzámčok III/066012, I/66 3,399 1,755
066-A028 Podzámčok III/066012, I/66 Breziny I/66, III/066013 2,105 2,015
066-029a Breziny I/66, III/066013   MK-b, I/66 0,508 0,508
066-029b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,385 0,385
066-029c   MK-c, I/66 Michalková I/66, III/066070 1,384 1,384
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 4 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 5 I/50, I/66 Zvolen 6 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032a Zvolen 6 I/66, III/066022   MK-b, I/66 0,595 0,595
066-032b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,300 0,300
066-032c   MK-c, I/66 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 0,308 0,308
066-033 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002   I/66, I/69 1,789 1,789
066-034   III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 1,697
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 1,209 1,209
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2   3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2   Slovenská Ľupča 3   0,520 0,520
066-036c1 Slovenská Ľupča 3     MK-c2, I/66 2,006 2,006
066-036c2   MK-c2, I/66   I/66, III/066042 2,668 2,668
066-037   I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-A039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,935 1,935
066-041 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 2 III/066045, I/66 1,019 1,019
066-A042 Brusno 2 III/066045, I/66   I/66, III/066046 1,426 1,426
066-043   I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 1,011 1,011
066-044a Ráztoka III/066047, I/66, III/066057   MK-b, I/66 0,628 0,628
066-044b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,978 0,978
066-044c   MK-c, I/66   MK-d, I/66 0,733 0,733
066-044d   MK-d, I/66   MK-e, I/66 0,464 0,464
066-044e   MK-e, I/66 Predajná I/66, III/066057 1,008 1,008
066-047a Predajná I/66, III/066057   MK-b, I/66 1,033 1,033
066-047b   MK-b, I/66 Podbrezová-Lopej 1 I/66, III/066057 2,703 2,528
066-048 Podbrezová-Lopej 2 I/66, III/066057 Podbrezová-Skalica   1,686 0,740
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca   Košice-Šebastovce   1,989 1,106
068-002b Košice-Šebastovce     MK-b, I/68 3,650 3,248
068-002c   MK-b, I/68   MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d   MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska-Grajciar   2,093 1,874
068-003b Haniska-Grajciar   Belža I/68, III/068027 1,081 0,730
068-A004 Belža I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2,985 1,133
068-005a Kechnec III/068030, I/68   MK-b, I/68 0,694 0,621
068-005b   MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973 0,973
068-A006 Milhosť I/68, III/068030 hranica SR/MR   0,783 0,783
068-007b1 Haniska     MK-b2, I/68 0,877 0,710
068-007b2   MK-b2, I/68   MK-c1, I/68 0,250 0,250
068-007c1   MK-c1, I/68   MK-c2, I/68 1,325 1,325
068-007c2   MK-c2, I/68 Kendice   1,280 0,522
068-A007d Kendice   Drienovská Nová Ves   2,924 1,999
068-007f Drienovská Nová Ves   Ličartovce   2,653 2,041
068-007g Ličartovce   Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,706
068-A008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 3   1,027 0,548
068-A009b Lemešany 3   Bretejovce   3,125 0,474
068-009d Bretejovce     I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010   I/68, III/068009 Budimír 1 I/68, III/068016 1,148 1,098
068-011 Budimír 2     D/1, I/68, III/068019 1,521 0,650
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001   I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002   I/66, I/66C, I/69   I/69, III/069002 0,577 0,577
069-A003   I/69, III/069002 Sliač III/066014, I/69, III/066015 1,052 0,400
069-004a1 Sliač III/066014, I/69, III/066015   MK-a2, I/69 1,478 0,627
069-004a2   MK-a2, I/69   MK-a3, I/69 0,707 0,707
069-004a3   MK-a3, I/69   MK-a4, I/69 0,883 0,883
069-004a4   MK-a4, I/69 Hronsek   0,961 0,961
069-004b1 Hronsek     MK-b2, I/69 0,696 0,696
069-004b2   MK-b2, I/69   MK-c, I/69 0,244 0,244
069-004c   MK-c, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-A005 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024   I/69, III/066021 1,428 1,428
069-006a   I/69, III/066021   MK-b, I/69 1,232 1,232
069-006b   MK-b, I/69   I/66, I/69, MK 1,292 1,292
069-007   I/65, R1 Kováčová I/69, III/069001 0,349 0,240
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Valaská   Bystrá I/72, II/584 3,344 1,967
072-A002 Bystrá I/72, II/584   MK-b, I/72 4,022 1,937
072-003b   MK-b, I/72 Jarabá MK-c, I/72 4,437 4,413
072-A003c Jarabá MK-c, I/72   MK-e, I/72 2,334 0,841
072-003e   MK-e, I/72 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 5,243 5,243
072-003f1 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72   MK-f2, I/72 3,459 3,459
072-003f2   MK-f2, I/72 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 0,332 0,332
072-A003g Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 1,275 1,275
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72   MK-i, I/72 1,291 1,291
072-003i   MK-i, I/72 Nižná Boca   1,161 0,881
072-003j1 Nižná Boca     MK-j2, I/72 1,010 0,516
072-003j2   MK-j2, I/72 Malužiná   3,321 3,321
072-003k1 Malužiná     MK-k2, I/72 2,060 2,060
Identifikátor Začiatok
úseku
Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka
úseku
v km
072-003k2   MK-k2, I/72   MK-k3, I/72 0,185 0,185
072-003k3   MK-k3, I/72   MK-k4, I/72 1,016 1,016
072-003k4   MK-k4, I/72   MK-l1, I/72 1,826 1,826
072-A003l   MK-l1, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,706 0,706
072-005 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72   I/18, I/72 0,672 0,672
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Lipníky-Podhrabina III/576001, I/73 1,428 0,730
073-002 Lipníky-Podhrabina   Chmeľov 1   0,565 0,535
073-003a Chmeľov 2 I/73, III/545002   Mk-b, I/73 1,109 1,109
073-003b   Mk-b, I/73 Svidník – Prešov I/73 0,933 0,933
073-004a Svidník – Prešov I/73   Mk-b, I/73 0,712 0,712
073-004b   Mk-b, I/73 Kuková I/73, III/545018 0,863 0,863
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-A006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Giraltovce I/73, II/556 1,509 0,908
073-008a   I/73, III/556005   Mk-b, I/73 4,085 2,088
073-008b   Mk-b, I/73 Fijaš I/73, II/556 0,460 0,322
073-A009a Fijaš I/73, II/556 Soboš Mk-c, I/73 1,374 0,868
073-A009c Soboš Mk-c, I/73 Valkovce I/73, III/556018 2,417 2,116
073-A010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle I/73, III/556019 2,018 1,333
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013a Šarišský Štiavnik I/73, III/557028   Mk-b, I/73 2,151 1,203
073-013b   Mk-b, I/73   Mk-c, I/73 1,703 1,703
073-013c   Mk-c, I/73   Mk-b, I/73 1,601 1,083
073-A014   Mk-b, I/73   I/15, I/73 1,888 1,888
073-A016a   I/15, I/73 Stročín 1 Mk-d, I/73 1,578 1,086
073-016d Stročín 1 Mk-d, I/73   Mk-e, I/73 0,610 0,231
073-016e   Mk-e, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 0,651 0,651
073-017a Nová Polianka I/73, III/557017   Mk-b, I/73 0,350 0,350
073-017b   Mk-b, I/73 Svidník 1 I/73, R4 1,224 1,224
073-018 Svidník 3 I/73, I/77, III/073001 Svidník 2 I/73, R4 3,150 1,303
073-A019 Kapišová I/73, R4 Ladomirová I/73, III/556025 2,279 2,022
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-A021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 1,283 0,761
073-A022 Hunkovce I/73, III/556027 Bodružal I/73, III/556030 2,860 1,280
073-A024a Krajná Poľana I/73, III/556030   MK-b, I/73 1,570 1,124
073-024c1   MK-b, I/73   MK-c1, I/73 0,903 0,667
073-024c2   MK-c1, I/73   MK-c2, I/73 0,458 0,458
073-024d   MK-c2, I/73   MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e   MK-d, I/73 Vyšný Komárnik   0,896 0,896
073-A024f Vyšný Komárnik     MK-f2, I/73 0,731 0,731
073-024g   MK-f2, I/73 hranica SR/PL   0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,510
076-002a1 Nána I/76, III/510009   MK-a1, I/76 1,854 0,577
076-002a2   MK-a1, I/76   MK-a2, I/76 0,839 0,839
076-002a3   MK-a2, I/76   MK-a3, I/76 3,271 2,191
076-A002b   MK-a3, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 1,980 1,345
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,433
076-A004 Kamenín I/76, III/510011 Bíňa 2 III/510012, I/76 4,512 2,113
076-A005a Bíňa 2 III/510012, I/76 Čata   2,749 1,999
076-A005c Čata   Hronovce I/76, III/510015 4,490 0,642
076-A006 Hronovce I/76, III/510015 Želiezovce 1 I/76, III/509012 6,201 2,551
076-A007a Želiezovce 2 I/76, III/509020 Šarovce-Veľké Šarovce   5,095 2,445
076-007c Šarovce-Veľké Šarovce   Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-A008 Šarovce I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1,903 1,903
076-009a Jur nad Hronom I/76, III/510018   Mk-b, I/76 2,058 2,058
076-009b   Mk-b, I/76   Mk-c, I/76 0,383 0,383
076-009c   Mk-c, I/76   Mk-d, I/76 1,063 1,063
076-A009d   Mk-d, I/76 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 2,333 2,333
076-A011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3,764 3,764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,785 0,685
076-A013 Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 1,376 1,376
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kalná nad Hronom-Kalnica   0,314 0,314
076-014b Kalná nad Hronom-Kalnica   Nový Tekov   3,518 1,958
076-014c Nový Tekov   Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-A015 Malé Kozmálovce III/511014, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 2,495 1,847
076-A016 Tlmače I/76, II/564, III/510041 Kozárovce I/76, III/510026 2,202 1,946
076-017a Kozárovce I/76, III/510026 Hronský Beňadik-Psiare   2,623 2,048
076-017b Hronský Beňadik-Psiare   Hronský Beňadik I/76, III/076001 1,930 1,042
076-018 Hronský Beňadik I/76, III/076001   I/65, I/65A, I/76 2,232 0,943
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-A001   I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,374 0,175
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-A004 Borša I/79, III/552023 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 3,532 1,166
079-006a Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021   Mk-a, I/79 0,146 0,146
079-006b   Mk-a, I/79   Mk-b, I/79 0,864 0,864
079-006c   Mk-b, I/79 Somotor 1 Mk-c, I/79 2,581 2,310
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,926
079-A008 Somotor 3 I/79, III/553028 Svätá Mária III/553030, I/79 2,561 2,294
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,851
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše 1 I/79, III/553033 4,434 3,566
079-012 Svätuše 2 I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec 1 III/553051, I/79, III/553034 3,994 3,420
079-A013 Kráľovský Chlmec 2 III/553049, I/79 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 2,851 2,851
079-014 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 Bačka I/79, III/553036 2,167 2,167
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,827
079-A016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 2 III/553040, I/79 2,386 1,819
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79   I/79, III/553037 1,375 0,922
079-020 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 0,498 0,498
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 11,921
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec – Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec – Blatné D/1, I/61 Trnava – Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava – Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,219 13,219
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 5,611 5,611
D01-013 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 Trenčín-Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Trenčín-Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša-Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša-Visolaje D/1, I/49A Sverepec 2 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2   Považská Bystrica-stred   4,900 4,900
D01-020 Považská Bystrica-stred   Považská Bystrica-sever   4,867 4,867
D01-021 Považská Bystrica-sever D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 8,614 8,614
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová D/1, I/18 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,568 5,568
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,430 4,430
D01-032 Mengusovce D/1, I/18 Poprad 1   7,941 7,941
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 2,242 2,242
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov   Studenec   4,806 4,806
D01-037 Studenec   Beharovce   3,209 3,209
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce-Široké   7,466 7,466
D01-039 Beharovce-Široké   Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia   Prešov   8,192 8,192
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,980 10,980
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003a Lozorno D/2, I/2 Stupava-juh D2/D4 9,027 9,027
D02-003b Stupava-juh D2/D4 Bratislava-Lamač D/2, II/505 5,289 5,022
D02-004 Bratislava-Petržalka 2 D/1, D/2, I/61, MK Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 hranica SR/MR   8,983 8,983
D02-006 hranica SR/ČR zač. CK D/2 na št. hr. CZ hranica SR/ČR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 hranica SR/ČR colnica   Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2,
okr. Senica
Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Žilina-Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-005 Skalité-Serafínov III/011057, I/12 hranica SR/PL   0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 hranica SR/A   hranica SR/A colnica   0,702 0,702
D04-002 hranica SR/A colnica   Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Bratislava-Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,822
D04-004 Bratislava-Devínska Nová Ves D/4, II/505 Stupava-juh D4, D2 1,700 1,700
D04-005 Stupava-juh D4, D2 Bratislava-Záhorská Bystrica D/4, I/2 1,500 1,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Trnava-Modranka I/51, MK 1,456 1,173
R01-002 Trnava-Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra   1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce   Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,132 3,132
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 I/65 4,879 4,879
R01-022 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Banská Bystrica-Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,028
R01-032a Žarnovica 2 I/65 Žarnovica-Malé Podzám­čie I/65 0,524 0,524
R01-032b Žarnovica-Malé Podzám­čie I/65 Lehôtka pod Brehmi I/65 8,487 8,487
R01-033 Lehôtka pod Brehmi I/65 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,965 8,965
R01-034 Nitra-západ R1 Nitra-Čermáň R1, II/562 5,749 5,749
R01-035 Nitra-Čermáň R1, II/562 Nitra-Selenec R1 6,226 6,226
R01-036 Nitra-Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,700 10,700
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,624 8,624
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65 Čaradice R1, I/65, III/0761 9,608 9,608
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 4,170 4,170
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen-Pustý hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Zvolen-Pustý hrad I/50, I/66 Zvolen 8 I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003 Zvolen 8 I/50, I/66 Zvolen 9 I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039   I/50, I/50B, III/571039 0,302 0,302
R02-007   I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67   I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009   I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B   I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011   I/50, MK Košice I/50, III/050192 8,584 8,119
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Horná Lehota I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Liesek R3, II/520 Trstená I/59, R3 6,026 6,026
R03-003   R3, I/59 Liesek R3, II/520 1,762 1,762
R03-004 Horná Štubňa 2   Horná Štubňa 1   4,219 4,219
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 Košice-Ťahanovce I/68, II/547, MK   D/1, I/68, III/068019 5,63 5,452
R04-003 Svidník 1   Svidník 2   4,443 4,443
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 3 D/1, I/49A 0,140 0,140
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ján Figeľ v. r.