História predpisu 442/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2012 - 28.02.2013