História predpisu 536/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2012 - 30.09.2014