História predpisu 63/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.2011 - 29.02.2012