História predpisu 71/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.2011 - 31.10.2014