c152-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
V prílohe k vyhláške namiesto slov
0063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
majú byť správne uvedené slová
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
“.