c24-r2/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 190/2005 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci
Pri uvedení dátumu podpisu dohody má byť namiesto „19. februára 2004“ správne uvedený dátum „18. februára 2004“.