c67-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov
V § 2 ods. 5 a v prílohe má byť nad slovom „predpisu“ namiesto odkazu na poznámku pod čiarou 1 správne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou 2.