c68-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2011 Z. z. o podpísaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa
V úvode oznámenia majú byť namiesto slov „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 2011 bola v Brde podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa“ správne uvedené slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa“.