História predpisu 146/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2012 - 31.12.2014