147/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. mája 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z., vyhlášky č. 292/2011 Z. z. a vyhlášky č. 441/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/51 znie:
„Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková dĺžka
úseku v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,527 1,527
051-003 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,120 2,120
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009 MK-a, I/51 1,919 1,919
051-004b MK-a, I/51 MK-b, I/51 0,274 0,274
051-004c MK-b, I/51 I/51, III/051009 1,065 1,065
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/051015 0,693 0,675
051-007a Radošovce I/51, III/051010 MK-a, I/51 0,763 0,456
051-007b MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386 3,386
051-A008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012 MK-a, I/51 1,478 1,478
051-011b MK-a, I/51 I/51, III/051010 2,357 2,117
051-013a Senica-juh I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,064 1,002
051-013b MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,389 1,389
051-A014b MK-a, I/51 Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 1,794 1,794
051-A014c Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 Jablonica 1 I/51, II/501 1,887 1,077
051-015b Jablonica 2 I/51, II/501 MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c1 MK-b, I/51 MK-c1, I/51 2,310 2,310
051-015c2 MK-c1, I/51 MK-c2, I/51 0,561 0,561
051-015d MK-c2, I/51 Trstín 1 I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín 2 I/51, II/502 Bíňovce MK-a, I/51 2,466 1,378
051-016b Bíňovce MK-a, I/51 Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 MK-a, I/51 1,453 0,192
051-A017b Boleráz 2 MK-a, I/51 Šelpice I/51, III/051029 5,387 2,028
051-018a Šelpice I/51, III/051029 MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b MK-a, I/51 Trnava 6 I/51, MK 2,150 2,150
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1,479 1,479
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,264 1,264
051-022 hranica SR/ČR I/51 Holíč 1 MK, I/51 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 MK, I/51 Trnovec MK, I/51 1,847 0,938
051-024 Trnava 6 I/51, MK Trnava 7 I/51, MK 1,000 1,000
051-025 Trnava 7 I/51, MK Trnava 8 I/51, II/504 1,900 1,900
051-026 Trnava 8 I/51, II/504 Trnava 1 I/51, I/61 1,278 1,278“.
2.
V prílohe sa za zoznam úsekov na ceste I/73 vkladá zoznam úsekov na ceste I/75, ktorý znie:
„Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková
dĺžka úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-001 Sládkovičovo 1 I/62, I/75 Sládkovičovo 2 MK, I/75 0,706 0,453
075-002 Sládkovičovo 2 MK, I/75 Košúty III/508001, I/75 4,600 4,316
075-003 Košúty III/508001, I/75 Galanta 1 II/561, III/561007, I/75 1,754 0,152
075-004 Galanta 1 II/561, III/561007, I/75 I/75A, I/75 2,103 0,496
075-005 Galanta 2 I/75A I/75A, I/75 1,195 0,820
075-006 I/75A, I/75 Kajal 1 III/075002, I/75 1,105 1,105
075-007 Kajal 1 III/075002, I/75 Topoľnica III/508003, I/75 2,233 2,233
075-008 Topoľnica III/508003, I/75 Kajal 2 III/075002, I/75 1,574 1,574
075-009 Kajal 2 III/075002, I/75 MK, I/75 0,310 0,310
075-010 MK, I/75 Kráľová nad Váhom 1 III/075003, I/75 1,478 1,478
075-011 Kráľová nad Váhom 1 III/075003, I/75 Kráľová nad Váhom 2 MK, I/75 1,070 1,070
075-012 Kráľová nad Váhom 2 MK, I/75 Kráľová nad Váhom 3 MK, I/75 0,645 0,645
075-013 Kráľová nad Váhom 3 MK, I/75 Šaľa III/075003, I/75 1,144 1,070
075-014 Šaľa-Veča III/508011, I/75 Trnovec nad Váhom 1 III/064022, I/75 2,287 1,816
075-015 Trnovec nad Váhom 1 III/064022, I/75 Trnovec nad Váhom 2 II/562, I/75 0,923 0,370
075-016 Trnovec nad Váhom 2 II/562, I/75 Horný Jatov III/508044, I/75 1,457 0,590
075-017 Horný Jatov III/508044, I/75 Kendereš MK, I/75 3,124 3,124
075-018 Kendereš MK, I/75 Jatov III/064025, I/75 3,585 2,747
075-019 Jatov III/064025, I/75 Tvrdošovce MK, I/75 4,749 2,470
075-020 Tvrdošovce MK, I/75 Palárikovo II/580, III/064022, I/75 4,421 3,238
075-021 Palárikovo II/580, III/064022, I/75 Ľudovítov MK, I/75 3,116 3,116
075-022 Ľudovítov MK, I/75 Nové Zámky 2 I/64, I/75 3,973 3,973“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Ján Počiatek v. r.