Predpis bol zrušený predpisom 147/2015 Z. z.

193/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 27. júna 2012,
ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 503/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na obdobie školských rokov 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 463/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
v z. Peter Javorčík v. r.
Príloha k opatreniu č. 193/2012 Z. z.
ZÁKLADNÉ SUMY VÝDAVKOV NA VZDELANIE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
Krajina Kód meny Základná suma
Belgicko EUR 8 115
Čína USD 22 579
Dánsko DKK 59 616
Francúzsko EUR 5 765
Holandsko EUR 9 149
Indonézia USD 22 579
Írsko EUR 8 949
Japonsko JPY 1 220 169
Luxembursko EUR 8 115
Maďarsko USD 22 579
Nemecko EUR 10 270
Rakúsko EUR 9 216
Ruská federácia USD 22 579
Spojené štáty americké USD 22 579
Španielsko EUR 8 743
Švajčiarsko CHF 16 753
Švédsko SEK 82 923
Taliansko EUR 10 936
Veľká Británia GBP 13 094
Ostatné krajiny USD 10 848