219/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. júla 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:
„1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčia TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava červená TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetý TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváci TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridný TP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siaty TP 7/2 z 11. 3. 2010
repka olejka TP 36/2 zo 16. 11. 2011
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siaty TP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siaty TP 19/2 rev. z 11. 3. 2010
ryža siata TP 16/1 z 18. 11. 2004
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale TP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letná TP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej) TP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiak TP 23/2 z 1. 12. 2005
b)
zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimná TP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka) TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa) TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009
karfiol TP 45/2 z 11. 3. 2010
brokolica TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový TP 54/2 z 1. 12. 2005
kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená TP 48/3 zo 16. 2. 2011
kaleráb TP 65/1 z 25. 3. 2004
kapusta pekinská / čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročná TP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá,
čakanka štrbáková pravá širokolistá
TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná TP 173/1 z 25. 3. 2004
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
dyňa červená TP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrový TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka TP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová TP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová, artičoka zeleninová TP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná, mrkva kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/5 zo 16. 2. 2011
rajčiak jedlý TP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová TP 12/3 z 1. 4. 2009
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 z 11. 3. 2010
reďkev siata pravá (reďkovka) TP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánový (baklažán) TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siaty TP 55/3 z 11. 3. 2010
valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová TP 2/3 z 11. 3. 2010
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitá TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava lúčna TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostravovec TG/243/1 z 9. 4. 2008
timotejka uzlatá TG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčna TG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčna TG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siata TG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajný TG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siata TG/32/6 z 21. 10. 1988
kvaka TG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 + 1. 4. 2009
reďkev siata olejná TG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejná TG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlník TG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siaty TG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica biela TG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľová TG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebný TG/122/3 zo 6. 10. 1989
b)
zeleniny
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) TG/106/4 z 31. 3. 2004
kel kučeravý TG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listová (šalátová) TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovská TG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 + 1. 4. 2009
reďkev siata čierna TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitá TG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielsky TG/116/4 z 24. 3. 2010“.

2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:
„20.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Robert Fico v. r.