História predpisu 221/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2012 - 30.06.2015