História predpisu 239/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2012 - 31.08.2013