240/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 3. augusta 2012 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2013 z 22. júna 2012 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 28. 6. 2012 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením
a
Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.