História predpisu 282/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2012 - 30.11.2014