História predpisu 302/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2012 - 31.12.2013