História predpisu 332/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie