História predpisu 337/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2013 - 30.11.2014