História predpisu 374/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2013 - 31.12.2013