História predpisu 42/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2012 - 27.10.2013