c13-r1/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
V dátume schválenia vyhlášky majú byť namiesto slov „z 13. decembra 2012“ správne uvedené slová „z 13. januára 2012“.