c29-r1/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
V druhom bode v prílohe v časti „Zoznam obcí1), v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva“ v časti „701 Bardejov“ v štvrtom bode má byť namiesto slova „ßëčíea“ správne uvedené slovo „Ялинкa“.