c35-r1/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 109/2012 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
V texte oznámenia majú byť namiesto slov „(oznámenie č. 228/1988 Z. z.)“ správne uvedené slová „(oznámenie č. 228/1998 Z. z.)“.