c5-r1/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
V čl. I § 5 ods. 1 písm. a) má byť za slovom „pasív“ správne uvedená čiarka.