História predpisu 100/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.2013 - 31.12.2013