História predpisu 23/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2013 - 30.04.2014