História predpisu 269/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2013 - 31.10.2014