História predpisu 281/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.09.2013 - 30.06.2015