História predpisu 293/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2013 - 31.12.2013